papa mora

PAPA MORA

Visente Blasko Ibanjes
"Papa mora" Visentea Blaska Ibanjesa jedinstveni je istorijski roman, koji je isprepletan dubokim emocijama, dalekim vremenima, sa mnogo prepiranja i jednim raspletom, u vidu Avinjonskog raskola.

U ovom jedinstvenom istorijskom romanu, "Papa Mora", prožetom turbulencijama dalekih vremena, punih peripetija i previranja, koje su u četrnaestom veku dovele do takozvanog „Avinjonskog raskola”, zvanog još i papski raskol, uz velike podele u Katoličkoj crkvi, kao i do ustoličenja Benedikta XIII, prikazane su dve različite priče.
Duhoviti i ironični Visente Blasko Ibanjes, jedan od najvećih španskih pisaca svih vremena, majstorski prepliće priču o bujnom sentimentalnom odnosu dvoje mladih ljudi (ljubavnu vezu između Rosaure Salsedo, bogate argentinske dame i Klaudija Borhe, mladog valensijskog pesnika, ujedno i naratora romana), isprekidanu dešavanjima iz života takozvanog Pape mora (don Pedro de Luna), koji je predstavljen kao čovek čelične volje i jedan od najtvrdoglavijih i najupornijih poglavara Katoličke crkve.

Pošalji