paganske misterije u renesansi (r)

PAGANSKE MISTERIJE U RENESANSI (R)

Edgar Vind
Varburg je smatrao da dela velikih renesansnih umetnika nisu puke ilustracije, prikazi čija se svrha iscrpljuje u dekorativnosti. Umetničkom delu valja prići bezmalo kao tajni koju treba otkrivati, zaključanoj sobi čiji se ključ krije negde u detaljima i treba ga pronaći. U motivima, izboru likova, pojedinostima kompozicije, smatrao je Varburg, a za njim i Vind, skriveni su (ili, bolje, nataloženi) slojevi značenja koje je umetnik preneo u medij iz ličnog fundusa nasleđenih predstava, verovanja i znanja čije poreklo seže u duboku prošlost. U traganju za ključem istoričar umetnosti ne sme zazirati od filologije, filozofije, studija religije i drugih oblasti.
Pošalji