pad carigrada godine 1453 istorijski nacrt

PAD CARIGRADA : GODINE 1453 : ISTORIJSKI NACRT

Čedomilj Mijatović
Pad Carigrada Čedomilja Mijatovića predstavlja istorijsko delo objavljeno 1877. godine. Mijatović nam govori o događajima na Balkanskom poluostrvu u 14. i 15. veku koji su bili od velikog značaja, a koji su, kako kaže, doneli tragičnost. Prikazao je Carigrad, prestonicu izuzetne i istorijske i geografske vrednosti, iz 1453. godine, koji je, ni manje ni više nego krivicom samih hrišćana, pao. Dospeo je u ruke Turaka i time se označila pobeda islama nad hrišćanstvom. U jednom istorijskom pregledu pratimo i cara Konstantina, i hrišćansku vojsku, i osvajača sultana Mehmeda, i prelazak Svete Sofije iz crkve u džamiju: „Najslavnija i najlepša crkva pravoslavna pretvori se u džamiju, krst se skide, a polumesec stavi na Aja Sofiju.”
Pošalji