ovčarsko kablarski manastiri

OVČARSKO KABLARSKI MANASTIRI

Dušan V. Komluški
Podelite:
"Ovčarsko Kablarski manastiri", autor Dušan V. Komlušk
U istoriji starog srpskog sakralnog građevinarstva i likovnih umentosti Ovčarsko-kablarski manastiri, kao spomenička kulturno istorijska celina, imaju posebno mesto. Nacionalne institucije su proglasile ovu celinu za spomenike od velikog kulturnog značaja.U knjizi "Ovčarsko Kablarski manastiri" obrađeno je deset Ovčarsko-kablarskih manastira sa dve pećinske crkve, kao i pet manastira u okolini klisure. Knjiga "Ovčarsko Kablarski manastiri" sadrži veći broj fotografija u boji koje se prvi put objavljuju. Tu su: uvodne napomene, prilozi, prevodilac stručnih izraza, rezime na engleskom, bibliografija i dr.
Pošalji