oups sa planete srca

OUPS SA PLANETE SRCA

Kurt Hortenhuber

Zašto ljudi stalno žure? Zašto se neprekidno svađaju? Zašto kod drugih najpre uoče loše strane? Ljudska bića mogla bi uživati na svojoj divnoj planeti, ali su zaboravila na najvažnije."Oups sa Planete srca", gde ljubav i sreća vladaju, veruje da u ljudskoj duši još ima mesta za najnežnija osećanja. Darovnica Kurta Hortenhubera za one kojima želite da prenesete poruke istinske sreće.
Pošalji