oups pobeda srca

OUPS - POBEDA SRCA

Kurt Hortenhuber

"Oups - Pobeda srca" je knjiga Kurta Hortenhubera o Oupsu sa Planete srca u kojoj na nežan način prenosi mudrosti i pouke o sportskom prihvatanju poraza i pobeda. Primenjive su i u svakodnevnom životu, u nadmetanju srca i razuma, koje se odvija bez prestanka.Priče, crteži i izreke treba da nas podstaknu da poklonimo više pažnje glasu srca, da ne slušamo samo razum. Donoseći važne odluke, oslušnimo za čim nam srce čezne.
Pošalji