otkrivam, stvaram, smišljam sa 3 godine

OTKRIVAM, STVARAM, SMIŠLJAM SA 3 GODINE

Viničo Salvini
Podelite:
Radna sveska pred vama sadrži mnoštvo aktivnosti koje će podstaći dete da logički razmišlja i razvije fine grafomotoričke veštine. Dete će povezivati linije, tražiti sličnosti i razlike, učiti boje i oblike, rešavati jednostavne lavirinte i još mnogo toga.
Pošalji