ostrvo glasova
rasprodato

OSTRVO GLASOVA

Robert Luis Stivenson

Ostrvo glasova: Izbor grotesknih priča i lakrdija Roberta Luisa Stivensona.
I tako je, prvom koji je naišao, Keola ispričao sve. A misionar ga je strašno prekoreo zbog toga što je uzeo drugu ženu na tom gadnom ostrvu; ali, što se ostalog tiče, kleo se da stvar ne može da uhvati ni za glavu ni za rep.
„Međutim“, reče on, „ako misliš da je novac tvog tasta nečasno stečen, moj vam je savet da nešto date gubavcima, a nešto misionarima. A što se tiče ove neverovatne koještarije, ne možete da učinite bolje nego da je zadržite za sebe.“

Pošalji