ostrvo

OSTRVO

Branislav Matić
Podelite:
U zbirci Ostrvo Branislav Matić doneo je poosposobljeno duhovno proživljavanje srpskog psiho-kosmo-logosa, praotačkih časti, „vučjih naših predaka“ i mitološke i biblijske baštine, ali u isti mah i korespondenciju svog dubokog ličnog daha sa kosmopolitskim pogledom...
Matićeve pesme, značenjski bogate, smisaono zaokružene i potpuno razvijene, razlistavaju se u ličnu istoriju spasenja, na jedan prirodan način zaobljavaju se u celinu.
(Iz recenzije Dragana Jovanovića Danilova)
Pošalji