osnovne škole u čačanskom okrugu 1918 1945

OSNOVNE ŠKOLE U ČAČANSKOM OKRUGU 1918-1945

Koviljka Letić
Obrazovni nivo jednog društva ogleda se, pre svega, u razvijenoj školskoj mreži i optimalnom rasporedu i radu osnovnih škola. Međutim, u celoj Srbiji, pa i u čačanskom kraju, zbog odlaska stanovnika u gradove i pada nataliteta, škole u pojedinim selima prestale su s radom. Škole koje su imale i po nekoliko stotina učenika tokom tridesetih i četrdesetih godina 20. stoleća, danas okupljaju samo tri, četiri ili desetak učenika, što je posledica višedecenijskog napuštanja sela i odlaska u gradove, pogotovu onih u brdsko-planinskim područjima.
Ranije je dolazak učitelja u seosku školu značio da selo sledi put civilizacije.
Pošalji