makart
osnovi nuklearne fizike
1.739 rsd1.870 rsd
Ušteda 131 rsd (7%)
- +

OSNOVI NUKLEARNE FIZIKE

Predrag Osmokrović
Podelite:
Knjiga svojim sadržajem obuhvata oblasti nuklearne fizike, nuklearni atom i spektroskopiju, statičke osobine jezgra, radioaktivni procesi, dinamičke osobine jezgra, interakciju zračenja sa materijalom, detektore i spektometre radioaktivnog zračenja, akceleratore naelektrisanih čestica, elementarne čestice i osnovne interakcije.
Pošalji