osnovi krivičnog prava 2

OSNOVI KRIVIČNOG PRAVA 2

Zoran Stojanović, Veljko Delibašić, Milan Škulić
„Kriterijum za izbor materije i način njene obrade u ove dve knjige koje imaju zajednički naslov Osnovi Krivičnog prava (prva knjiga: Krivično materijalno pravo i druga knjiga: Krivični postupak kroz praktičnu primenu) bila je njena svrha, a to je da obuhvati osnovna i najvažnija pitanja dve srodne grane prava: krivičnog i krivičnog procesnog prava. [...
Pošalji