osnovi krivičnog prava 1

OSNOVI KRIVIČNOG PRAVA 1

Milan Škulić, Veljko Delibašić, Zoran Stojanović

„Kriterijum za izbor materije i način njene obrade u ove dve knjige koje imaju zajednički naslov Osnovi Krivičnog prava (prva knjiga: Krivično materijalno pravo; druga knjiga: Krivični postupak kroz praktičnu primenu) bila je njena svrha, a to je da obuhvati osnovna i najvažnija pitanja dve srodne grane prava: krivičnog i krivičnog procesnog prava. Pre svega, to su pitanja koja imaju praktični značaj, dok su ona teorijskog karaktera obrađena u meri koja je nužna za objašnjavanje određenog pitanja.

Pošalji