osnovi elektrotehnike 4 deo kola promenljivih struja
616 rsd662 rsd
Ušteda 46 rsd (7%)
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 4. DEO - KOLA PROMENLJIVIH STRUJA

Antonije, Đorđević
Podelite:
"Osnovi elektrotehnike 4. deo - Kola promenljivih struja", autor Antonije Đorđević
Gradivo predmeta Osnova elektrotehnike I i II, kao i odgovarajućih praktikuma, podeljeno je u četiri oblasti: elektrostatička polja, polja i kola stalnih struja, magnetska polja i promenljiveelektrične struje. Shodno tome, gradivo je podeljeno u četiri odgovarajuća udžbenika. Udžbenik "Osnovi elektrotehnike 4. deo - Kola promenljivih struja" obrađuje četvrti deo gradiva, kola promenljivih struja i obuhvata: prostoperiodične veličine, poređenje prostoperiodičnih veličina, srednja i efektivna vrednost, elementi kola u periodičnom režimu, analiza kola u prostoperiodičnom režimu, fazori, kompleksni račun,transfiguracije mreža pasivnih elemenata, snage u prostoperiodičnom režimu, rešavanje složenih kola u kompleksnom domenu, teoreme kola u prostoperiodičnom režimu, kola sa spregnutim kalemovima, trofazna kola, obrtno magnetsko polje, frekvencijske karakteristike i prelazni režimi.
Pošalji