osnove seizmičkog planiranja i projektovanja za inženjere arhitekture i građevine

OSNOVE SEIZMIČKOG PLANIRANJA I PROJEKTOVANJA ZA INŽENJERE ARHITEKTURE I GRAĐEVINE

Srđan Janković
Namera autora je bila da ovom knjigom pruži čitljivo i atraktivno štivo iz oblasti seizmičkog planiranja i projektovanja i to kako za arhitekte koji nemaju širu tehničku podlogu iz oblasti zemljotresnog inženjerstva i seizmologije, tako i za građevinske inženjere kao uvodno štivo neophodno za eventualno kasniju detaljniju primjenu u projektovanju i proračunu seizmički otpornih objekata. Na ovaj način je napravljen pokušaj popune dela praznine koja evidentno postoji u našoj stručnoj literaturi iz ove oblasti.
Pošalji