osiguranje ekonomski principi

OSIGURANJE - EKONOMSKI PRINCIPI

Boris Marović, Vladimir Njegomir, Rajko Tepavac
Knjiga Osiguranje: ekonomski principi obrađuje ekonomsko-pravno-tehnička pitanja delatnosti osiguranja. Međutim, kroz prezentaciju relevantne sadržine i forme delatnosti osiguranja, u knjizi se prvenstveno obrađuju ekonomski aspekti osiguranja. Ovakvo opredeljenje autora određeno je činjenicom da je osiguranje i nastalo kao rezultat ekonomske potrebe, a ekonomski značaj naglašen je u XX veku, kada osiguravajuća društva postaju kompleksne finansijske institucije koje pored delatnosti osiguranja obavljaju i veoma značajnu funkciju finansijske intermedijacije.
Pošalji