osam vlašića francuskog simbolizma

OSAM VLAŠIĆA FRANCUSKOG SIMBOLIZMA

Kolja Mićević
Osam Vlašića francuskog simbolizma, o kojima piše Kolja Mićević, jesu: Malarme, Verlen, Korbijer, Rembo, Lotreamon, Kro, Nuvo, Laforg.
    „Francuska nikad nije znala da čuva svoje pesnike, da ih barem u kritičnim  trenucima zaštiti. Tako je bilo i s ovih osam Vlašića koji su, jedan za drugim, gonjeni, košeni, sklonjeni, tako da je onaj Verlenov zajednički imenitelj ’Ukleti pesnici’, kojim ih je krstio, u stvari blaga, čak zaštićujuća metafora u poređenju sa užasima  državne administracije u kojoj su oduvek, dosad i odsad, konce njihovih ljudskih i pesničkih sudbina povlačili bezimeni, besmisleni, tj. neostvareni pesnici...
Pošalji