orijentalizacija materijalne kulture na balkanu

ORIJENTALIZACIJA MATERIJALNE KULTURE NA BALKANU

Marija Kocić
"Opsežna studija Marije Kocić "Orijentalizacija materijalne kulture na Balkanu - Osmanski period XV-XIX vek" rezultat je istraživanja u okviru projekta „Modernizacija zapadnog Balkana“ koji se, uz podršku Ministarstva za nauku i tehnologiju, realizuje na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na više od 400 stranica kompjuterskog sloga Marija Kocić sistematično saopštava uvide do kojih je došla u dosad najšire postavljenom, najsvestranijem i najprodubljenijem istraživanju važne teme orijentalizacije materijalne kulture na Balkanu tokom perioda osmanske vlasti. [...] Ovim vrednim prilogom sužava se teren za izricanje kvazinaučnih, ideologizovanih tvrdnji i sudova koji se kreću u rasponu od njenog potpunog negiranja do nekritičnog preuveličavanja. [...]" - Prof. dr Darko Tanasković"Rukopis Marije Kocić dugo je očekivan ovdašnji pokušaj sinteze u domenu istorije osmanske kulture, čijem je ona ispitivanju pristupila svesna njenog kompleksnog karaktera koji iziskuje multidisciplinarnost i metoda i tumačenja. Ova tematika je izuzetno vredna. Marija Kocić je njeno tradicionalo obezvređivanje dodatno dovela u pitanje. Uostalom, predrasude, i u nauci, i u javnoj kulturi, takođe spadaju u domen recepcije osmanskog nasleđa i levantske, u ovo slučaju balkanske materijalne kulture. Naročitu važnost pridala je posebnostima osmanske civilizacije koja je u svome evropskom razvoju prihvatila značajne odrednice zatečenij mediteranskih kultura, tako da se levantska civilizacija pomalja kao izdanak one islamske, zadržavajući onaj kontinuitet koji je u tom smislu postao trajan." - Prof. dr Nikola Samardžić
Pošalji