orhideja i maslačak

ORHIDEJA I MASLAČAK

Tomas Bojs
ORHIDEJA I MASLAČAK, Tomasa Bojsa, pomoći će svakom roditelju da prepozna kom tipu ličnosti pripada njegovo dete – da li je nežna orhideja ili energični maslačak. Deca orhideje zahtevaju posebnu pažnju, kako bi u potpunosti mogli da razviju sve svoje kapacitete, a Bojs daje precizne instrukcije za njihovo rano prepoznavanje.

Fenomenalna knjiga koja otkriva duboke prenatalne i perinatalne faktore koji utiču na razvoj odojčeta i sazrevanje deteta. Autor ukazuje na specijalnu grupu dece – orhideje – koja se izdvajaju iz grupe koju čine deca maslačci. Deca orhideje su specifična i krhka i potrebna im je posebna nega da bi dostigli svoj pun potencijal i najbolje rezultate. Maslačci su robusniji i mnogo će lakše prevazic´i bilo kakve poteškoc´e i prepreke na koje će neizostavno naići tokom odrastanja. Po autoru, na svakih pet maslačaka, rodi se po jedna hipersenzibilna orhideja.

Pošalji