opšta psihologija

OPŠTA PSIHOLOGIJA

Baja I. Bajić
Baja Bajić (1896-1988) čuveni profesor opšte psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, doktorirao je 1927. godine u Parizu sa temom "Psihologija sanjarenja".
U svom naučnom radu uspešno je objedinjavao francusku psihološku školu i nemačku kognitivnu psihologiju.
Zahvaljujući profesoru Bajiću evropska tradicija u psihologiji je, uprkos američkim uticajima, bitno odredila pravac razvoja psihološke nauke kod nas.
Knjiga "Opšta psihologija" je njegovo glavno i najpoznatije delo.
Pošalji