opasne reči

OPASNE REČI

Luisa Valensuela
Knjiga Opasne reči bavi se uvek aktuelnom temom ženskog pisma. U ovoj knjizi argentinska književnica Luisa Valensuela povezuje žensko pismo sa mitom, politikom i nerazdvojnom temom erotike. Valensuela ide još dalje i objašnjava odnose moći u jeziku.

U knjizi Opasne reči velika argentinska književnica Luisa Valensuela se na sebi svojstven, maestralan način bavi temom ženskog pisma i njegovog odnosa prema politici, erotici i mitu, s posebnim osvrtom na argentinske i latinoameričke društvenoistorijske prilike i književnu tradiciju, kao i širim temama vezanim za odnose moći u jeziku i funkcijom Tajne u književnosti kao svojevrsnog metafizičkog koncepta u delima velikih latinoameričkih pisaca poput Kortasara, Fuentesa i Klaris Lispektor.

Pošalji