opasna igra i običan čovek

OPASNA IGRA I OBIČAN ČOVEK

Branislav Nušić

Opasna igra je komedija koju je Nušić napisao za francusku publiku 1916. godine, imajući na umu aktuelnu društvenu modu i glavne pozorišne tokove. U središtu drame je intelektualna opklada između naučnika i umetnika: da li će mlada devojka uspeti da se odupre svojim prirodnim instinktima i ostane ravnodušna na donžuanske pokušaje zavođenja.
Običan čovek pripada klasičnim Nušićevim komedijama situacije, a bavi se pitanjem koliko je teško jednom pesniku da, makar i nakratko, zauzme poziciju „običnog čoveka”. Zasnovana je na zameni identiteta, gde komičnost izvire iz niza smešnih situacija i zabuna koje su publici sasvim jasne, ali ne i licima koja u njima učestvuju.

Pošalji