opalo lišće poslednje reči o životu, ljubavi, ratu i bogu

OPALO LIŠĆE : POSLEDNJE REČI O ŽIVOTU, LJUBAVI, RATU I BOGU

Vil Djurant
Opalo lišće je poslednje delo Vila Djurant, pisca, istoričara i filozofa, dobitnika Pulicerove nagrade, u kojoj nam on nudi svoje viđenje života, morala, umetnosti, ljudskih odnosa, ratova, politike, prolaznosti i još mnogo čega. Knjiga je, u stvari, odgovor na brojna pisma koja su mu slali čitaoci tražeći odgovore na suštinska pitanja života. Ovo delo, napisano u dvadeset dva kratka poglavlja, prava je riznica mudrosti jednog od neospornih umova XX veka.
Podelite:

Knjiga koju je Vol Strit Žurnal pohvalio kao „otkrovenje“, poslednji je i najličniji rad dobitnika Pulicerove nagrade i istoričara, Vila Djuranta, otkriveno trideset i dve godine nakon njegove smrti.
Kulminacija preko šezdeset godina koje je Vil Djurant proveo istražujući filozofije, religije, umetnosti, nauke i civilizacije širom sveta, Opalo lišće je destilovana mudrost jednog od najvećih umova sveta, čoveka čuvenog po talentu da iz prošlosti isprede mudrost sadašnjosti. Ova je knjiga odgovor na brojna pisma koja je primao tokom svoje duge i plodne karijere, u kojima su ga čitaoci molili da odgovori na bezvremena pitanja ljudskog života i sudbine.
U dvadeset dva kratka poglavlja, Djurant se bavi svime, od mladosti i starosti, preko religije, morala, seksa, rata i politike pa do umetnosti. Opalo lišće je, kako se izrazio Pablišers Vikli, „pregršt mišljenja koja vas nateraju da se zamislite“. U elegantnoj prozi, izraženoj jedinstvenim Djurantovim glasom, ovo delo sadrži poruke za svakoga ko je ikada tražio smisao života ili savet učenog prijatelja u prepoznavanju putokaza života.

Pošalji