ontologija hermeneutika faktičnosti

ONTOLOGIJA - HERMENEUTIKA FAKTIČNOSTI

Martin Hajdeger
Podelite:
U povesti filozofske misli Hermeneutika faktičnosti predstavlja gotovo revolucionarnu novinu kojom se udaraju temelji jednog pragmatički usmerenog, radikalno neantropocentričnog učenja o biću u čijoj žiži stoji čovek – koji samim svojim bićem generiše jednu do tada neviđenu „ontologiju“.
Pošalji