onirički kod

ONIRIČKI KOD

Bojan Jovanović
Antropološka znanja omogućavaju da se bolje osvetli fenomen sna i adekvatno pristupi tumačenju njegovih sadržaja i poruka. Suština atropološkog pristupa snovima ogleda se u kontekstualnom sagledavanju i tumačenju, koji podrazumeva njihovu vertikalnu dimenziju koja seže do arhaičnih slojeva i oblika drevne prakse. S druge strane, saznanja do kojih se dolazi proučavanjem snova doprinose razumevanju kulture, odnosno onih njenih nesvesnih i iracionalnih aspekata izraženih u mitu, religiji i obredima. Ukrštaj ovih različitih pravaca istraživanja konstituiše uslovnu disciplinu čiji bi predmet istraživanja bio otkrivanje i utvrđivanje pravila oniričkog iskustva.
Pošalji