onda je došla dobra vila

ONDA JE DOŠLA DOBRA VILA

Ljiljana Habjanović Đurović

Porodičnoj drami o bezuslovnoj ljubavi koja se odvija kroz različite faze: kada dete počinje da se odvaja od majke, kada majka počinje da gubi dete, kada majka počinje da strepi šta može da kaže ili uradi njeno dete, kada majka shvati da je njena ljubav zaista bezuslovna. Ovo je knjiga o tajnama i mudrosti, o moći i nemoći, o porazima i snazi majčinstva, ali, istovremeno, i knjiga o duhu vremena u kome živimo, o borbi dobra i zla, koja se neprekidno odvija u našoj svakodnevici, u svakoj porodici i u svakom pojedincu.
Knjiga opominje mlade da im slobodu mogu dati samo oni koji ih istinski vole, a da svi ostali koriste obećanja o slobodi da bi ih zarobili.

Pošalji