oluja dve novele

OLUJA - DVE NOVELE

Žan Mari Gistav Le Klezio
Reč „novella” na engleskom označava dugu pripovetku u kojoj postoji jedinstvo mesta, radnje i tona. Savršene primere za to daje Džozef Konrad.
Od ove dve novele, jedna se odvija na ostrvu Udo, u Japanskom moru, koje Korejci zovu Istočno more, a druga u Parizu i na još nekoliko mesta. Obe su iz istog razdoblja.
Pošalji