ogledi iz sociologije savremenosti
1.089 rsd1.210 rsd
Ušteda 121 rsd (10%)
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

OGLEDI IZ SOCIOLOGIJE SAVREMENOSTI

Pavle Milenković
Podelite:
Tvrdnja da je sociologija mlada nauka ni u vreme svog nastanka nije bila tačna, ali današnje ponovno razmatranje njenog uzrasta može biti povod za konstataciju o sada već neospornoj zrelosti. Formativni period sociologije kao akademske discipline seže u kraj devetnaestog veka, sada je početak dvadeset i prvog. Kao socijalna i politička teorija, te kao uporedna društvena istorija ona je stara koliko i filozofija. Za pozitivistički orijentisanu sociologiju, proisteklu delimično iz pragmatizma i utilitarizma devetnaestovekovne praktičke filozofije može se reći da je nešto mlađa, ali i ona ima već zamašnu krivulju.
Pošalji