ogled o poreklu jezika gde se govori o melodiji i muzičkom podražavanju

OGLED O POREKLU JEZIKA GDE SE GOVORI O MELODIJI I MUZIČKOM PODRAŽAVANJU

Žan-Žak Ruso
Da bi se odgovorilo na ovo pitanje i da bi se uvidelo da, za Rusoa, zlo nije neizlečivo, nije potrebno tražiti druge tekstove osim Ogleda, i u njemu proučiti stadijume muzike. Ona se rađa u nedeljivom govoru-pesmi, kraj izvora u prvim ljubavnim svetkovinama; još od antike, pod uticajem filofofa i gramatičara, muzika je postala umetnost “potpuno odvojena od govora”, a melodija je započela sopstvenu egzistenciju.
Pošalji