ogled o načelu razvoja stanovništva

OGLED O NAČELU RAZVOJA STANOVNIŠTVA

Tomas Maltus
Tomas Robert – engleski demograf i ekonomista najpoznatiji po pesimističkim ali visoko uticajnim gledištima.Po Maltusovoj teoriji svaka životinjska vrsta, uključujući i čoveka, množi se po geometrijskoj progresiji, dok se sredstva za život, posebno hrana, povećavaju aritmetičkom progresijom. Iz navedenih razloga, radi opstanka ljudske vrste neizbežni su ratovi kao i prirodne katastrofe kako bi se postigla odgovarajuća ravnoteža. Sama teorija je objavljena kroz njegov rad OGLED O NAČELU RAZVOJA STANOVNIŠTVA.
Ova teorija polazila je od dve bazične proporcije: 1. Stanovništvo je ograničeno sredstvima za opstanak 2.
Pošalji