odnosi prema svetu u doba ubrzanja

ODNOSI PREMA SVETU U DOBA UBRZANJA

Rosa Hartmut
S ubrzanjem društvenog života u moderni, menja se i način na koji je čovek „postavljen u svet”. Hartmut Roza iz različitih perspektiva analizira promene u iskustvu sveta, odnosu prema svetu i obradi sveta savremenih subjekata. Pritom nastaje nacrt programa kritičke sociologije u čijem je središtu utvrđivanje onih društvenih uslova i preduslova koji omoguc´avaju uspešno pojedinačno i kolektivno prisvajanje sveta.
Pošalji