odloženi dani

ODLOŽENI DANI

Vučina Šćekić
Odloženi dani su zbirka pripovedaka Vučine Šćekića koje kao zajedničkog sadržaoca imaju ljubav i izolaciju. Dok se država raspada u tranziciji, žitelji malog mesta vode svoje živote daleko od glavnih tokova zbivanja. Odloženi dani su priče o životu koji neminovno nađe put van velikih tokova istorije i politike.

Locirane u malom mestu, prateći preseke niza povezanih ljudskih sudbina i ljubavnih zbivanja, pripoveteke Odloženih dana dešavaju se iza kulisa dramatičnih događaja i zbivanja društva u raspadu i tranziciji poslednje decenije prošlog i početka ovog veka. Središte ukrštanja ovih sudbina nalazi se u seoskoj kafani iskrzanog imena Madera, u čijem skučenom prostoru defiluju ljudi sasvim različitih uzrasta, životnih iskustava i ideoloških uverenja.

Pošalji