odlomci jednog napuštenog dela o mogućem republikanskom ustavu u velikoj državi

ODLOMCI JEDNOG NAPUŠTENOG DELA O MOGUĆEM REPUBLIKANSKOM USTAVU U VELIKOJ DRŽAVI

Benžamen Konstan
Ovo delo B. Konstan je pisao petnaestak godina, u razdoblju koje je presudno obeležio Brimerski prevrat. O tome šta je napisano pre, a šta posle državnog udara, uglavnom bi se dalo zaključiti na osnovu aluzija na tekuća zbivanja.
Cilj Konstanovog dela, kao što je i sam tvrdio, bio je donošenje ustava za jedno društvo čiji bi pripadnici uživali najveću moguću slobodu, a to što bi bio baš republikanski proisticalo je iz ubeđenja da je republika jedini režim kadar da omogući ostvarenje ovog cilja.
Pošalji