odabrane drame

ODABRANE DRAME

Bertold Breht
Odabrane drame Bertolda Brehta, jednog od najznačajnijih dramskih pisaca i teoretičara 20. veka sadrže njegova tri najpoznatija dela: Čovek je čovek, Opera za tri groša i Majka Hrabrost i njena deca.
Podelite:

Najznačajniji nemački dramski pisac XX veka.
Čovek je čovek

Opera za tri groša

Majka Hrabrost i njena deca

Ko od rata živi, nek zna
Da i sam mora nešto da mu dâ.

U komadu Čovek je čovek, paraboli o preobražaju radnika Galija Geja u vojnika, Breht je razvio prve elemente svog epskog pozorišta. Za razliku od tradicionalnog pozorišta koje pruža savršenu iluziju i navodi gledaoca da se poistoveti s likovima komada, Brehtovo epsko pozorište gledaoca želi da podstakne na razmišljanje i politički ga angažuje.

Pošalji