od useljenika do pronalazača

OD USELJENIKA DO PRONALAZAČA

Mihajlo Pupin

Pupinova autobiografija „OD USELJENIKA DO PRONALAZAČA“ ( From Immigrant to Inventor), po prvi put, pojavljuje se u svetu kao ilustrovana knjiga sa 101 umetničkom slikom i fotografijom na 330 strana, luksuzno opremljena ima svu svoju težinu kao Monografija. I upravo se preko ilustrovanih ličnosti i događaja oslikava i potvrđuje Pupinova životna priča, posebno njegov rad na očuvanju srpske kulturne i duhovne baštone.

Za razliku od svih ranijih izdanja Pupinove autobiografije „Od pašnjaka do naučenjaka“, koje se nalaze po našim kućama i bibliotekama, tek kroz monografiju „Od useljenika do pronalazača“, prvi put se vidi da smo vratili integralni deo teksta o Svetom Savi koji je bio sklonjen iz ideoških razloga. a Stefan Nemnja bio je izbrisan iz našeg kolektivnog sećanja.

U reprezentativnoj Monografiji spojeni su srpska likovna umetnost, književnost, nauka, istorija i srpska duhovnost, jer su Uroš Predić, Paja Jovanović, Miloš Crnjanski i Mihajlo Pupin povezani sa srpskim svetinjama svetskog značaja.

Monografija je pravo srpsko kapitalno delo pisano ćirilicom, a ovako ilustrovana knjiga predstavlja „ličnu kartu“ Srbije u svetu. Svoju pravu težinu će imati kad se pojavi na engleskom i drugim jezicima, zbog stranih investitora i turista, a posebno zbog Novo Sada kao buduće kulturne prestonice Evrope.

Pošalji