novo
od srbije do jugoslavije francuska i srbija od 1878 do 1918

OD SRBIJE DO JUGOSLAVIJE: FRANCUSKA I SRBIJA OD 1878. DO 1918.

Vojislav Pavlović
"Od Srbije do Jugoslavije: Francuska i Srbija od 1878. do 1918." Vojislava Pavlovića vodi nas kroz turbulentne godine od 1878. do 1918. i istražuje kompleksne političke i nacionalne dinamike koje su oblikovale region. Nacije bivše Jugoslavije suočavale su se sa izazovima podeljenog verskog i nacionalnog identiteta, dok su se borile za ostvarenje svojih nacionalnih projekata u nestanku starih carstava. Kroz različite aspekte politike, društva i međunarodnih odnosa, ova knjiga pruža dublje razumevanje formiranja jugoslovenskih država i njihove pozicije u svetskoj geopolitici tog vremena.

Nacije bivše Jugoslavije zadesila je ta nesreća da ih razdeli vekovna granica između katoličkog i pravoslavnog sveta, kao i sveta islama. Ovaj jedinstveni položaj primorava ih da, in extremis, ostvarenje svojih nacionalnih projekata vide u nestanku dva carstva, višenacionalna, pa čak i antinacionalna, čije srednjovekovno poreklo i strukture (uprkos suštinskim reformama) starog poretka nipošto nisu u skladu sa nacionalnim principom.

Dakle, jugoslovenski pokret, u najširem smislu te reči, bori se na ravnicama Makedonije i na obalama Jadrana preko šest godina kako bi osnovao svoju ili svoje nacionalne države. Rat započet uSarajevu prouzrokovao je ne samo nestanak Habzburga i Osmanlija već i Romanovih i Hoencolerna. Kada se 1918. stvaraju prve jugoslovenske institucije, Francuska ostaje sama među velikim silama još uvek prisutnim na Balkanu i u Srednjoj Evropi.

Pošalji