od pećine do palate praistorija evrope

OD PEĆINE DO PALATE - PRAISTORIJA EVROPE

Predrag Medović
Podelite:
Pristupačnim i bogato ilustrovanim tekstom satkana je priča o čoveku. Sve je zasnovano na naučnim rezultatima, zaključno sa krajem 20. veka. Hronološkim redom prati se razvoj čoveka od dolaska u Evropu, zapravo od njegovog ulaska u pećinu i pravljenja prvih oruđa, pa do nove ere. Na tom dugom putu, koji je trajao preko 100 000 godina čovek je savladao mnoge prepreke i neprekidno osvajao prirodu da bi sebi obezbedio kvalitetniji život, sve do luksuza. U 3 osnovna poglavlja i oko 20 podnaslova, obrađeno je sve što zaslušuje našu posebnu pažnju. Naglašeni su važni događaji i prelomni trenuci u razvoju. Vidi se kako je stvorio prvo stanište, zemunicu, kuću i palatu.
Pošalji