od budima do konstantinopolja via traiana u svetlu putopisne literature u periodu od 14 do 16 veka, mihailo popović

OD BUDIMA DO KONSTANTINOPOLJA. VIA TRAIANA U SVETLU PUTOPISNE LITERATURE U PERIODU OD 14. DO 16. VEKA, MIHAILO POPOVIĆ

Mihailo Popović
Podelite:
U knjizi Od Budima do Konstantinopolja Mihailo St. Popović ponudio nam je minuciozno dokumentovanu studiju o trasi najvažnijeg vojnog i trgovačkog puta između Bliskog istoka i Srednje Evrope, između današnjeg Istanbula i Budimpešte. Kao osnov knjige poslužila je studija Konstantina Jirečeka Vojna cesta od Beograda do Carigrada i balkanski klanci. Autor je imao cilj da istraži istorijsko-geografske aspekte „vojne ceste“ u poznovizantijskom i ranoosmanlijskom periodu, pri čemu je koristio putopisnu literaturu nastalu u vremenu od 14. do 16. veka.
Pošalji