obrazovanje za održivi razvoj

OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Marija Čukanović-Karavidić, Marijana Dukić Mijatović, Radovan Pejanović, Slavko O. Karavidić

Monografija Obrazovanje za održivi razvoj – Putokaz za obrazovanje mladih posvećena je tumačenju obrazovanja kao preduslova za postizanje održivog razvoja i najvažnijeg sredstva za efikasno upravljanje i razvoj društva, s ciljem obezbeđivanja kvalitetnijeg obrazovanja u oblasti ekonomije, životne sredine i socijalnih veština, prvenstveno mladih.
Važni konstituent održivog razvoja jeste anticipacija buduće škole, koja je prošla kroz različite reforme. U svetlu održivog razvoja, porodica je „nosilac i naslednik moralnih obrazaca i društvenih vrednosti“. Posebnu pažnju autori posvećuju obrazovanju odraslih, na osnovu brzog tehnološkog razvoja, ekonomskih i političkih promena.Od posebnog je značaja insistiranje autora da je obrazovanje za održivi razvoj društveno uslovljeno.Prof. dr Tiodor Rosić Monografiju Obrazovanje za održivi razvoj napisali su kompetentni i iskusni autori, koji su se dugo bavili obrazovanjem, i još uvek se aktivno njime bave i učestvuju u tom poslu. Pored toga, vrednost i značaj knjige je i u tome što obrazovanju pristupaju metodološki drugačije u odnosu na dosadašnje pristupe: obrazovanje vezuju za održivi razvoj, kao imperativ pred kojim se nalazi savremeno društvo. Na taj način otvaraju sasvim novu perspektivu obrazovanju, što je vredan i koristan putokaz za mlade, pred kojima se nalazi nužnost obrazovanja.Prof. dr Zoran Njegovan Autori polaze od činjenice da su savremene tendencije razvoja zemalja tržišne privrede pokazale da se obrazovanje i stvaranje ljudskih resursa nalaze u samom vrhu prioriteta globalnih, nacionalnih strategija i politika socijalnog, ekonomskog i tehničkog napretka.Monografija je rezultat višegodišnjeg iskustva, želja i napora autora da svoja empirijska saznanja i stručna znanja iz ove kompleksne oblasti pretoče u knjigu, koja može poslužiti svima onima koji se interesuju za obrazovanje, pre svega obrazovanje mladih, posmatrajući iz više uglova: sociološkog, ekonomskog, kulturološkog, tradicionalnog, savremenog, andragoškog i drugog.Prof. dr Nebojša P. Stefanović

Pošalji