obrada, vizualizacija i analiza podataka

OBRADA, VIZUALIZACIJA I ANALIZA PODATAKA

Milena Marić
Podelite:
Ova knjiga je namenjena onima koji prave prve korake u oblasti obrade i analize podataka. Detaljno su opisane biblioteke programskog jezika Pajton koje se koriste u radu sa podacima, kao i interaktivno radno okruženje Džupiter, u kome su rađeni svi primeri. Sadržaj knjige zasnovan je na materijalima koji se nalaze na portalu otvorenih edukativnih resursa petlja.org.
Pošalji