obnova logocentrizma

OBNOVA LOGOCENTRIZMA

Petar Milosavljević
Ova knjiga, glavnim svojim delom, predstavlja kritiku postmodernizma u filozofiji, posebno jednog njenog vida –dekonstrukcije logocentrizma
Pošalji