oblici povezivanja država članica u evropskoj uniji

OBLICI POVEZIVANJA DRŽAVA ČLANICA U EVROPSKOJ UNIJI

Jelena Ćeranić
Monografija je delimično izmenjena i proširena doktorska disertacija odbranjena sa odlikom na Pravnom fakultetu u Beogradu, 22. marta 2010. godine.
Pošalji