objasni mi ljubav

OBJASNI MI LJUBAV!

Grit Šuster, Mirijam Štajn
Podelite:
Međupolni odnosi za preračunavanje i razumevanje.
Da li Platonova tela mogu da upražnjavaju seks?
Čemu nas Pitagorina teorema uči o ljubavi?
Da li se pomoću logaritama mogu objasniti problemi u vezi?
Zamršeni svet međupolnih odnosa se jednostavno objašnjava – pomoću MATEMATIKE!
Zbunjujuća, zabavna i krajnje neobična knjiga!
Pošalji