o želji za poboljšanjem

O ŽELJI ZA POBOLJŠANJEM

Adam Filips
"O želji za poboljšanjem" Adama Filipsa, knjiga je o poboljšanju, o želji da sami za sebe biramo i preferiramo želje koje će dovesti do neke promene, kao i o vođenju borbe za život koji želimo.

Ljubav može biti obostrana, ali nikada nije identičnog intenziteta.

Govoriti o poboljšanju – o želji za promenom na načine koje sami biramo i preferiramo – znači govoriti o borbi za život kakav želimo, o potpuno nepomućenoj slici života kakav želimo, o našoj verziji dobrog života, a sve to na osnovu sopstvenog pređašnjeg iskustva. (Mi ispisujemo rečenice koje ispisujemo zbog rečenica koje smo prethodno pročitali.)

Možemo li na drugačiji način govoriti o tome kako bismo mogli da želimo promenu znajući da nas svaka promena vodi ka neizvesnoj budućnosti?

U ovoj knjizi koja se savršeno dopunjuje sa njegovom knjigom O želji za promenom, Adam Filips istražuje kako možemo postati bolji prilikom razgovora o tome šta znači postati bolji.

Pošalji