o sviftu

O SVIFTU

Sreten Marić
Podelite:
Kritičan i skeptičan, kakav je uvek bio, pa i u ovoj studiji, spram čitave sekundarne literature, profesor Marić je dao suštinu čitavog Sviftovog opusa. Rekla bih da je najveću englesku satiru, pogotovu kad je reč o najpopularnijem delu – Guliveru – predstavio kao odslikavanje ljudske komedije mapom malih i velikih ljudi i ljudskih nakaza. Sudbina ovog grandioznog opusa dočekala je u našoj nauci svog tumača. To je Sreten Marić – ista britkost, oštrica uma, skepsa, ali i sposobnost zapažanja vrednosti koju sadrži dobrota, najljudskija od svih ljudskih osobina. ? Mirjana D. Stefanović
Pošalji