o strahu
rasprodato

O STRAHU

Vladeta Jerotić

Ova knjiga nam daje odgovore na pitanja: koji su čovekovi iskonski strahovi, a koji ovovremeni, da li je strah univerzalan fenomen sveta, govori o čovekovim prastrahovima (od vatre, pomračenja Sunca i zemljotresa), prati pominjanje straha u religijama, (budizam, bramanizam, hrišćanstvo, judaizam, islam), kroz vekove i istoriju, sve do straha od života, nedostatka samopouzdanja još od detinjstva do straha od uspeha, gubitka, ljubavi…
Nema nijednog životnog doba, dakle od prenatalnog vremena do starosti i smrti koje bi bilo pošteđeno slabijeg ili jačeg prisustva straha, kaže Jerotić, i ističe da je strah „zarazan“ jer lako prelazi sa jednog čoveka na drugog, ali i da se „nauči“, kao što čovek može da nauči, kako da se straha oslobađa.
Autor nam otkriva, koji su, po njegovom mišljenju, najjači strahovi, podseća da treba negovati vrline u sebi i da su 3 sestre, vera, nada i ljubav, spas od bolesti.

Vladeta Jerotić - akademik, primarijus, književnik, filozof, neuropsihijatar, psihoterapeut

05.10.2021.

"Čovek je zadovoljan i naslađuje se kada ga neko voli, ali je radostan kada on voli. Ljubav i radost svakako su čovekove osobine i doživljaji koji ga čine najvećom snagom prirode" Vladeta Jerotić Detaljnije

Pošalji