o šatobrijanu i francuskoj književnosti

O ŠATOBRIJANU I FRANCUSKOJ KNJIŽEVNOSTI

Sreten Marić
Akcijska cena važi samo za kupovinu knjiga u iznosu od minimalno 999 din.

Marić izdvaja tri vida Šatobrijanovog stvaralaštva. Prvi je biografski i autobiografski, u kome se njegova ličnost pojavljuje kao izraz duhovne klime svoga vremena. Memoari s onu stranu groba predstavljaju epopeju o njegovom životu, od mladalačkih dana ispunjenih melanholičnim sanjarijama, do zrelog doba kada se aktivno bavi politikom, ali i sliku jednog nemirnog vremena. Drugi vid Šatobrijanovog dela jeste „svetski bol“, čiji je izraz Rene, kao i delovi Memoara s onu stranu groba, a treći težnja ka savršenstvu izraza, majstorstvo stila i jezika, koje ništi sve piščeve mane i pretvara ga u velikana francuske književnosti.(Jelena Novaković)

Pošalji