o pitanjima karaktera i moralnog izbora

O PITANJIMA KARAKTERA I MORALNOG IZBORA

Epiktet
Knjiga O PITANJIMA KARAKTERA I MORALNOG IZBORA sadrži predavanja i razgovore koje je sa svojim učenicima vodio Epiktet, jedan od vodećih predstavnika stoicizma. Polazeći od pretpostavke da bi se njegovi učenici mogli naći pred različitim životnim iskušenjima, Epiktet ih podučava kako da se u tim situacijama snađu.

Jedan od najvećih predstavika stoicizma, Epiktet (55-135) u svojim predavanjima i razgovorima „aludira na različite životne situacije u kojima bi se mogli naći njegovi učenici, i nudi im savete kako da se u tim situacijama ponesu. Stoicizam koji on nastoji da prenese svojim slušaocima predstavlja neku vrstu mentalne higijene, čiji je cih da u onih koji je se pridržavaju obezbedi mentalno zdravlje i čvrstinu karaktera; takav pristup filozofiji zahteva ozbiljno lično angažovanje i ne mali intelektualni i moralni napor...

Pošalji