o merilu ukusa

O MERILU UKUSA

Dejvid Hjum

Obično se smatra da je Kant prvi veliki filozof modernog doba u čijoj misli estetička problematika ima važno i nedvosmisleno utvrđeno mesto, pa se i u tome vidi ponekad jedna od odlika koje suprotstavljaju kritičku filozofiju velikim sistemima racionalističke i empirističke tradicije. ... Slika se bitno menja kada napustimo velike filozofske sisteme 17. veka i Kanta uporedimo sa njegovim nešto starijim savremenikom Hjumom. Doduše, kao ni filozofi 17.

Pošalji