o institucionalnom delovanju kako je moguće ispravno raditi, pisati, hodati, disati, živeti zajedno petar bojanić

O INSTITUCIONALNOM DELOVANJU. KAKO JE MOGUĆE ISPRAVNO RADITI, PISATI, HODATI, DISATI, ŽIVETI ZAJEDNO? PETAR BOJANIĆ

Petar Bojanić
Podelite:
Knjiga „O institucionalnom delovanju“ evocira otežano funkcionisanje institucija, u periodu novih i budućih ratova i u vreme neprestanih nasilnih akcija koje seju strah i žrtve u gradovima sveta i na granicama država. U trenucima kada se institucije degradiraju i onda prinudno vraćaju surovim tehnikama koje naizgled olakšavaju jedinstvo i opstanak grupe, izabrao sam da knjigu započnem odbranom „grupe u pokretu“ (grupe izbeglica koje odnekud dolaze i nužno otvaraju institucije što ih zatiču i stvaraju nove), da je razvijam razmatrajući teškoće i probleme s kojima se te grupe suočavaju, te da je završim vizijom Evrope kao nove kontrainstitucije što bi trebalo da umanjuje suverenost država u svom sastavu i da bude otvorena za sve one što joj se pridružuju ili ponovo vraćaju.
Pošalji